Urząd Miejski w Łomiankach

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/komunikaty/9080,Komunikat-Panstwowego-Powiatowego-Inspektora-Sanitarnego-w-PWZ-z-dnia-30-maja-20.html
2021-09-22, 14:26

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w PWZ z dnia 30 maja 2020 r.

przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu warszawskiego zachodniego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 30 maja 2020 r.(* Wszystkie nowe dane, które spłyną po tej godzinie prezentowane są w meldunku następnego dnia).

 • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 404/ (33)
 • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 6 / (0)
 • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 1
 • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 170/ (3)
 • liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 4 /(0)
 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba)63/ (0)
 • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 2 / (0)
 • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 51/(2)

Pierwszy potwierdzony przypadek zachorowania w powiecie to kobieta (l. 49).

Osoby, które mają potwierdzone zachorowanie na COVID-19 to osoby obu płci, w różnym wieku, w tym dwoje dzieci.

Osoby znajdują się pod opieką lekarzy w szpitalu  w Warszawie. Duża część chorych z uwagi na dobry stan zdrowia nie została hospitalizowana i przebywa w izolacji w domach. 

Stan zdrowia wszystkich osób z potwierdzonym zakażeniem jest monitorowany przez lekarzy i służby sanitarne.

Potwierdzone przypadki zachorowań są to zarówno przypadki zawleczone (powrót z zagranicy, z obszaru występowania wirusa), jak i przypadki rodzime – transmisja z kontaktu w kraju w ogniskach domowych lub zawodowych.

 

ZGONY:

Na podstawie dokumentacji (ZLK-5), które wpłynęły do powiatowego inspektora sanitarnego odnotowano na dzień sporządzenia raportu następujące zgony. (Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, że data wykazania zgonów w raporcie przedstawiającym sytuację epidemiologiczną nie jest równoważna z datą śmierci wykazanej osoby.)

 • (1) kobieta (l.87), hospitalizowana / zgon w szpitalu w Warszawie; brak danych o chorobach współistniejących;
 • (2) mężczyzna (l.35), hospitalizowany / zgon w szpitalu w Warszawie; choroba współistniejąca;

OZDROWIEŃCY:

 • (1) kobieta (l.49) przebywała w izolacji domowej;
 • (2) kobieta (l.51) przebywała w izolacji domowej;
 • (3) mężczyzna (l.55) hospitalizowany w szpitalu w Warszawie;
 • (4) kobieta (l.23) przebywała w izolacji domowej;
 • (5) kobieta (l.21) przebywała w izolacji domowej;
 • (6) mężczyzna (l.62) hospitalizowany w szpitalu w Warszawie;
 • (7) kobieta (l.55) przebywała w izolacji domowej;
 • (8) kobieta (l.24) przebywała w izolacji domowej;
 • (9) kobieta (l.55) przebywała w izolacji domowej;
 • (10) kobieta (l.44) przebywała w izolacji domowej;
 • (11) kobieta (l.53) przebywała w izolacji domowej;
 • (12) mężczyzna (l.48) przebywał w izolacji domowej;
 • (13) kobieta (l.26) przebywała w izolacji domowej;
 • (14) kobieta (l.59) przebywała w izolacji domowej;
 • (15) kobieta (l.37) przebywała w izolacji domowej;
 • (16) kobieta (l.23) przebywała w izolacji domowej;
 • (17) kobieta (l.51) przebywała w izolacji domowej;
 • (18) kobieta (l.54) przebywała w izolacji domowej;
 • (19) mężczyzna (l. 35) przebywał w izolacji domowej;
 • (20) mężczyzna (l. 29) przebywał w izolacji domowej;
 • (21) mężczyzna (l. 24) przebywał w izolacji domowej;
 • (22) mężczyzna (l. 63) przebywał w izolacji domowej;
 • (23) mężczyzna (l. 28) przebywał w izolacji domowej;
 • (24) mężczyzna (l. 41) przebywał w izolacji domowej;
 • (25) mężczyzna (l. 90) przebywał w izolacji domowej;
 • (26) mężczyzna (l. 31) hospitalizowany/ przebywał w izolacji domowej;
 • (27) mężczyzna (l. 29) przebywał w izolacji domowej;
 • (28) mężczyzna (l. 35) przebywał w izolacji domowej;
 • (29) mężczyzna (l. 35) przebywał w izolacji domowej;
 • (30) mężczyzna (l. 44) przebywał w izolacji domowej;
 • (31) kobieta (l.54) przebywała w izolacji domowej;
 • (32) kobieta (l. 64) hospitalizowana/ przebywała w izolacji domowej;
 • (33) mężczyzna (l. 29) przebywał w izolacji domowej;
 • (34) mężczyzna (l. 48) przebywał w izolacji domowej;
 • (35) kobieta (l.40) przebywała w izolacji domowej;
 • (36) mężczyzna (l. 40) przebywał w izolacji domowej;
 • (37) mężczyzna (l. 12) przebywał w izolacji domowej;
 • (38) mężczyzna (l. 9) przebywał w izolacji domowej;
 • (39) kobieta (l. 56) przebywała w izolacji domowej;
 • (40) mężczyzna (l. 60) przebywał w izolacji domowej;
 • (41) mężczyzna (l. 43) przebywał w izolacji domowej;
 • (42) kobieta (l. 46) przebywała w izolacji domowej;
 • (43) mężczyzna (l. 14) przebywał w izolacji domowej;
 • (44) kobieta (l. 61) przebywała w izolacji domowej;
 • (45) kobieta (l. 65) przebywała w izolacji domowej;
 • (46) mężczyzna (l. 37) przebywał w izolacji domowej;
 • (47) kobieta (l. 49) przebywała w izolacji domowej;
 • (48) kobieta (l. 39) hospitalizowana;
 • (49) kobieta (l. 39) hospitalizowana;
 • (50) kobieta (l. 78) przebywała w izolacji domowej;
 • (51) kobieta (l. 54) przebywała w izolacji domowej;

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

www.gis.gov.pl

https://www.gov.pl/web/koronawirus

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa: 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

30.05.2020
fot.pixabay

Opcje strony