Oficjalny Serwis Informacyjny

2024

W 2019 r.Biuletyn Informacyjny Miasto i Gmina Łomianki zastąpił wydawaną wcześniej Gazetę Łomiankowską.pl, wydawaną przez Komunikację Miejską Łomianki. Biuletyn wydaje dziś Urząd Miasta w Łomiankach. 
W Biuletynie znajdziecie Państwo informacje o najważniejszych inicjatywach prowadzonych aktualnie przez urząd, tematach, które niepokoją mieszkańców, nadchodzących wydarzeniach, o tym, co udało się zrobić i co jest w planach. Będą tu również merytoryczne wyjaśnienia dotyczące prac urzędu i podległych jednostek. Znajdziecie Państwo ważne kontakty, daty, harmonogramy. Nie będzie jednak płatnych ogłoszeń. Brak ogłoszeń jest związany z ograniczeniami prawnymi nałożonymi na gminy prowadzące działalność wydawniczą.
 
Gminy i gminne osoby prawne prowadzące działalność wydawniczą podlegają w zakresie wydawania biuletynów publicznych wielu ograniczeniom, zwłaszcza, gdy chodzi o działalność wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.Zadaniami takimi, zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, są zadania własne gminy określone w art. 7 ust. 1 tej ustawy, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. 
 
Publikowanie reklam i płatnych ogłoszeń nie jest możliwe w Biuletynie, który wydaje gmina.
 
Zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, publikowanie reklam i płatnych ogłoszeń niewątpliwie nie spełnia warunków opisanych wyżej. 
Zgodnie zatem z art. 9 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, gminy oraz inne gminne osoby prawne, mogą prowadzić działalność wydawniczą w tym zakresie wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie o gospodarce komunalnej. Gospodarka komunalna musi z kolei mieścić się w ramach działalności komunalnej, a jej obligatoryjnym celem pozostaje wykonywanie zadań własnych gminy, w tym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (zadań użyteczności publicznej), do których nie zalicza się publikacja odpłatnych ogłoszeń w biuletynach informacyjnych urzędów gmin.

 
do góry