Oficjalny Serwis Informacyjny

„Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

Opis projektu: Celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 330 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Gmina Łomianki realizuje projekt w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Projekt dofinansowany w ramach RPO WM, X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu” , Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”

 Wartość całego projektu wynosi 70 624 291,63 zł,

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi: 45 499 838, 76 zł.

Opcje strony

do góry