Oficjalny Serwis Informacyjny

Zakup nowego średniego wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach

Opis projektu: Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łomianki

Dotacja uzyskana z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Dotacja uzyskana z budżetu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Planowana wartość przedsięwzięcia: 1 000 000,00 zł

Przyznana dotacja z WM: 100 000,00 zł

Przyznana dotacja z NFOŚiGW/WFOŚiGW: 380 000,00 zł

Planowany termin realizacji zadania: do 30 listopada 2020 r.

Opcje strony

do góry