Oficjalny Serwis Informacyjny

Przebudowa bieżni przy boisku ICDS przy ul. Staszica w Gminie Łomianki

Opis projektu: Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę nawierzchni 4 torowej bieżni wraz z rozbiegiem do skoku w dal oraz przebudowę boiska do siatkówki wraz z wymianą tulei montażowych do słupków. Nawierzchnia bieżni i boiska będzie wykonana z poliuretanu, który jest powszechnie stosowanym materiałem w budowie nawierzchni sportowych. Jest to nawierzchnia syntetyczna, bezspoinowa, charakteryzująca się wysoką wytrzymałością oraz wysokimi parametrami użytkowania. Ten rodzaj nawierzchni umożliwia zachowanie odpowiedniego bezpieczeństwa i ochrony dla stawów, kości i poszczególnych części ciała użytkowników.

Upowszechnianie i stwarzanie możliwości do korzystania z każdej formy ruchu w dobie współczesnej informatyzacji życia jest wartością nadrzędną. Gmina Łomianki inwestując w infrastrukturę sportową chce stworzyć mieszkańcom alternatywę spędzania wolnego czasu.

Dotacja uzyskana z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”.

 

Planowana wartość przedsięwzięcia: 492 000,00 zł

Przyznane dofinansowanie: 200 000,00 zł

Planowany termin realizacji zadania: 01.07.2021 r. – 31.12.2021 r.

Opcje strony

do góry