Oficjalny Serwis Informacyjny

Oaza ptasia przy ul. Spokojnej w Gminie Łomianki

Opis projektu: Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę nowej zielonej przestrzeni publicznej przy ul. Spokojnej w Gminie Łomianki. Planowana powierzchnia całkowita oazy ptasiej wyniesie ok. 0,4585 ha. W ramach prac modernizacyjnych tego terenu zakładamy prace porządkujące, prace ziemne, nowe nasadzenia oraz propozycję oferty edukacyjnej i rekreacyjnej dla mieszkańców. Plan rewitalizacji terenu zakłada nowatorskie podejście do planowania i kreowania nowych zielonych przestrzeni:

  • Etap badań i inwentaryzacji ornitologicznej, herpetofauny, entomologicznej i drobnych ssaków
  • Etap projektowania przestrzeni dopasowanej do wyników inwentaryzacji w celu zwiększenia bioróżnorodności, wzbogacenia bytowania zastanych gatunków roślin i zwierząt, siedlisko gniazdowania i żeru, dobór nasadzeń będzie opierał się na roślinach z potencjalnych siedlisk nadwodnych,
  • Etap realizacji - w ramach prac związanych z tworzeniem nowego terenu zielonego planuje się strefy: otuliny drzew – łęg, ols, strefę bagienną – z trawami, np. turzycami (funkcja retencyjna i oczyszczania wody opadowej plus budowa ogrodu deszczowego), budowę pomostu z punktami edukacyjnymi i widokowymi na strefę bagienną, strefę oazy ptasiej w siedlisku łęgowym i niskiego grądu oraz budowę ścieżki spacerowej z ławkami i małą architekturą wzbogaconą nasadzeniami z kwitnącymi krzewami. Drzewa będą pełniły rolę biofiltra w oczyszczaniu wód opadowych i mikroretencji. Tylko w strefie mikroretencji będzie wprowadzony ruch turystyczny (pomost wyniesiony z 3 punktami widowymi wyposażonymi w tablice edukacyjne.

Dotacja uzyskana z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”.

 

Planowana wartość przedsięwzięcia: 250 000,00 zł

Przyznane dofinansowanie: 125 000,00 zł

Planowany termin realizacji zadania: do 16.11.2021 r.

Opcje strony

do góry