Urząd Miejski w Łomiankach

https://www.lomianki.pl/pl/gmina-lomianki/strategia-rozwoju-gminy/7232,Strategia-Rozwoju-Gminy.html
2021-12-07, 09:47

Strategia Rozwoju Gminy

To dokument strategiczny, który ma charakter długofalowy i wyznacza kierunki i cele rozwoju danej gminy. Stanowi on punkt wyjścia do całego procesu wdrażania na terenie Gminy Łomianki programów finansowanych zarówno ze środków krajowych jak i funduszy europejskich. Strategia zawiera zasady i sposoby zarządzania rozwojem gminy tak, aby w kilkuletniej perspektywie określić i zrealizować zadania zmierzające do jej dobrego funkcjonowania.

Pliki do pobrania

Opcje strony