Urząd Miejski w Łomiankach

https://www.lomianki.pl/pl/kalendarium-wydarzen/13859,Posiedzenie-KDS-ds-Zieleni-i-Ochrony-Przyrody.html
2022-08-17, 16:24

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie KDS d/s Zieleni i Ochrony Przyrody

Świetlica miejska w Burakowie, ul. Parkowa 2

24.05.2022 14:30

Dla dzieci: Nie

Bilety: Nie

Organizator:
Przewodniczący KDS d/s Zieleni i Ochrony Przyrody

Proponowany porządek zebrania :

1/ Omówienie stanu zaawansowania realizacji zadań budżetowych na rok 2022, związanych z tworzeniem w Łomiankach niebiesko zielonej infrastruktury i ochrony przyrody  oraz realizacji uchwalonego ostatnio Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatycznych oraz budżetu partycypacyjnego.

2/ Omówienie uchwalonego przez RM MPA

3/ Omówienie opracowanych Standartów Kształtowania Zieleni

4/ Sprawy różne i wolne wnioski

Opcje strony