Urząd Miejski w Łomiankach

https://www.lomianki.pl/pl/kalendarium-wydarzen/16432,Grupa-terapeutyczna-dla-osob-doroslych.html
2024-02-25, 16:39

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Grupa terapeutyczna dla osób dorosłych

13.10.2023 18:00

Dla dzieci: Nie

„Przestrzeń relacji”- grupa terapeutyczna dla dorosłych.

Uczestnictwo w spotkaniach grupy terapeutycznej poprawia relacje interpersonalne, uczy stawiania sobie realnych celów, wzmacnia nastawienie na rozwój osobisty i jest najlepszą drogą do dobrego życia, bez uciekania do uzależnień od różnych substancji lub szkodliwych zachowań.

W trakcie terapii grupowej uczestnicy odkrywają też różne nieświadome problemy, czyli takie, których nie potrafią nazwać i zlokalizować, a które objawiają się w zachowaniach w formie powtarzalnych wzorców i odtwarzają niejako automatycznie w różnych sytuacjach życiowych.

Celem pracy w grupie terapeutycznej będzie minimalizowanie skutków problemów oraz reintegracja osób uczestniczących a także inne korzyści, w tym interpersonalne. Poprzez ujawnienie własnych trudności, które mimo indywidualnych różnic mają często uniwersalny charakter, uczestnicy wyciągają się nawzajem z poczucia odosobnienia, izolacji i odmienności. Udzielając sobie nawzajem informacji na temat uczuć, jakie wywołują nie tylko historie z ich życia, ale również zachowania w grupie, dają sobie szansę na wzmocnienie postaw i zachowań, co w konsekwencji pomaga zaspokajać ich potrzeby oraz skorygować to, co zaspokajanie potrzeb utrudnia, bo np. jest niezrozumiałe lub niepotrzebnie rani innych.

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Łomianki, udział w spotkaniach jest bezpłatny dla uczestników.

Spotkania odbywają się w piątki w godzinach 18.00-21.00

Informacje i zapisy tel. 605 112 634,  biuro@centrum-sens.org

Opcje strony