Urząd Miejski w Łomiankach

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/11395,Tydzien-Bezpieczenstwa-Ruchu-Drogowego-w-Lomiankach-17-23-maja-2021-r.html
17.07.2024, 22:38

Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łomiankach 17-23 maja 2021 r.

6. Światowy Tydzień  Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) Organizacji Narodów Zjednoczonych pod hasłem: PRĘDKOŚĆ 30 km/h odbędzie się w Łomiankach w dniach 17-23 maja 2021 roku. Inicjatorem lokalnego wydarzenia w gminie jest Zarząd Osiedla Dąbrowa Zachodnia, Komisja Dialogu Społecznego ds. Mobilności w Łomiankach i Sołectwo Kiełpin.

Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na problem prędkości w ruchu drogowym jako głównej przyczyny śmierci. W ramach inicjatywy, zgodnie z hasłem światowym Tygodnia BRD, promujemy ograniczenie prędkości 30 km/h wszędzie tam, gdzie występuje duży ruch pieszy i gdzie żyją społeczności lokalne.

Ograniczenia prędkości służą wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, ale ratują życie przede wszystkim pieszym, rowerzystom, motocyklistom.

Mieszkańcy Dąbrowy Zachodniej  chcąc poprawy bezpieczeństwa na ulicy Zachodniej zdecydowali (w ramach Funduszu Partycypacyjnego) o instalacji progów zwalniających. Teraz w ramach akcji Tydzień BRD będzie przeprowadzona kontrola pomiaru prędkości pojazdów.

Ratujmy życie i działajmy na rzecz uspokajania ruchu na naszych drogach!

Patronem wydarzenia jest Burmistrz Łomianek - Małgorzata Żebrowska-Piotrak, Instytut Transportu Samochodowego (ITS), Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (POBR).

Więcej informacji na stronie światowego organizatora ONZ : UN Global Road Safety Week - en - UN Road Safety Week

Strona ITS, POBR dot. Prędkości w ruchu drogowym: Prędkość (obserwatoriumbrd.pl)

Katarzyna Sicińska 
12.05.2021
grafika: mk

Opcje strony