Urząd Miejski w Łomiankach

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/13170,Zbliza-sie-termin-rekrutacji-do-placowek-oswiatowych-prowadzonych-przez-gmine-Lo.html
14.07.2024, 18:33

Zbliża się termin rekrutacji do placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Łomianki

Zbliża się termin przeprowadzenia rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oddziałów dwujęzycznych i sportowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Łomianki.

Najważniejsze terminy rekrutacji do poszczególnych placówek:

  • deklaracje o kontynuacji edukacji przedszkolnej: od 1 do 7 marca br. do godz. 15;
  • rejestracja kandydatów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: od 8 marca od godz. 13 do 24 marca br. do godz. 20;
  • wnioski o przyjęcie do oddziałów sportowych w SP nr 1 w Łomiankach oraz SP nr 3 w Łomiankach: od 20 do 29 kwietnia br. do godz. 15;
  • wnioski o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych w SP nr 2 w Łomiankach oraz SP nr 3 w Łomiankach: od 25 kwietnia do 10 maja br. do godz. 15.

Kryteria naboru

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbędzie się w systemie elektronicznym. Zasady będą zbliżone do tych, które obowiązywały w ubiegłym roku. Kryteria samorządowe brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego pozostały te same i przypominamy je w tabelach poniżej

W postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym na rok szkolny 2022/2023 do samorządowych przedszkoli stosuje się kryteria przedstawione w poniższej tabeli.

W postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym na rok szkolny 2022/2023 do samorządowych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych stosuje się kryteria przedstawione w poniższej tabeli. 

Szczegółowe harmonogramy stanowią załączniki do Zarządzenia nr WAO.0050.20.2022 Burmistrza Łomianek z dnia 27 stycznia 2022 r.

https://bip.lomianki.pl/download/2/30581/WAO0050202022.pdf

Załącznik nr 1 Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  w roku szkolnym 2022/2023

https://bip.lomianki.pl/download/2/30582/zal1Harmonogramprzedszkolaioddzialp2022-2023.pdf

Załącznik nr 2 Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki – dla kandydatów spoza obwodu szkoły

https://bip.lomianki.pl/download/2/30583/zal2HarmonogramklasaIspozaobwodu2022-2023.pdf

Anna Grabowska
10.02.2022
grafika:mn

 

 

 

 

 

 

Opcje strony