Urząd Miejski w Łomiankach

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/komunikaty/7630,Kasa-urzedu.html
25.04.2024, 15:26

Kasa urzędu

Przypominamy, że od czterech miesięcy obsługę kasową Urzędu Miejskiego w Łomiankach prowadzi Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach przy ul. Szpitalnej 8.

Urząd Miejski w Łomiankach przypomina, że 1 sierpnia br. uległa likwidacji kasa w budynku urzędu przy Warszawskiej 115.

Wszelkie należności z tytułu podatków i opłat lokalnych należy wpłacać (bez opłat)
w kasie Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach przy ul. Szpitalnej 8 na podane niżej nr rachunków bankowych:

1. 45 8009 0007 0000 3014 2001 0002 - rachunek bieżący budżetu Gminy,
 
2. 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001 - rachunek dochodów Urzędu Miejskiego (wpłaty podatków, opłat: targowej, skarbowej, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, za zajęcie pasa drogowego, adiacenckie, mandaty, wpłaty za dzierżawę, najem, opłaty za miejsce na cmentarzu, opłaty za materiały przetargowe, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, wpłaty z tytułu kar i opłat za usunięcie drzew i krzewów),

3. 17 8009 0007 0000 0606 2001 0002 - rachunek bieżący Urzędu Miejskiego - inwestycje,

4. 60 8009 0007 0000 0576 2001 0009 - rachunek sum depozytowych Urzędu Miejskiego (wadia, kaucje gwarancyjne, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, operaty szacunkowe).

Opcje strony