Urząd Miejski w Łomiankach

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/komunikaty/7888,Informacja-Starosty-Warszawskiego-Zachodniego.html
24.05.2024, 03:09

Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego

Starosta Warszawski Zachodni informuje, że od 9 do 27 marca 2015 roku w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim odbywa się wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków wszystkich obrębów ewidencyjnych położonych m.in. na obszarze gminy Łomianki.

Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego

Starosta Warszawski Zachodni informuje, że w terminie od dnia 9 marca do dnia 27 marca 2015 roku w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 - budynek główny (A), I piętro, pokój nr 109 (sala konferencyjna), w godzinach: poniedziałek 9.30-17.00, wtorek - piątek 8.30-16.00 odbywa się wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków wszystkich obrębów ewidencyjnych położonych na obszarze gmin: Łomianki, Izabelin, Kampinos, Leszno oraz obrębów ewidencyjnych: 0001, 0003, 0004, 0005 i 0006 miasta Łomianki.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, w podanym terminie jego wyłożenia ma możliwość zapoznania się z danymi ewidencyjnymi ujawnionymi w projekcie i zgłoszenia uwag do tych danych. 

Opcje strony