Urząd Miejski w Łomiankach

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/komunikaty/7939,Zawiadomienie-Starosty-Warszawskiego-Zachodniego.html
2024-02-26, 17:53

Zawiadomienie Starosty Warszawskiego Zachodniego

Starosta Warszawski Zachodni wszczął postępowanie o ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej położonej w Burakowie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.

Zawiadomienie Starosty Warszawskiego Zachodniego

Starosta Warszawski Zachodni wszczął postępowanie o ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej położonej w Burakowie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.

[obrazek]

[obrazek]

Opcje strony